Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie na terenie Państwa działania informacji o organizowanym przez nas szkoleniu e-learningowym kierowanym do właścicieli lasów prywatnych, pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Szkolenie odbędzie się w terminie od 3 sierpnia do 11 września 2020 roku na platformie edukacyjnej

www.cdrkursy.edu.pl