Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Urząd Gminy w Łomazach, pok. nr 2gops w Łomazach
Plac Jagielloński 27
21-532 Łomazy

Urszula Najdyhor - Kierownik
tel. / faks. 83 341 70 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach jest jednostką organizacyjną Gminy Łomazy obejmującą swym działaniem obszar gminy.
Przedmiotem działania ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych wynikających z niżej wymienionych ustaw:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm. )
- przyznawania i wypłacanie zasiłków:
• stałych,
• okresowych,
• celowych,
• celowych specjalnych,
• udzielenie schronienia,
• zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
• udzielanie pomocy w postaci usług opiekuńczych,
• sprawienie pogrzebu,
• dożywianie dzieci,
• przyznawanie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
• praca socjalna.

2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm. )

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami z tytułu:
• urodzenia dziecka,
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
• samotnego wychowywania dziecka,
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
• rozpoczęcia roku szkolnego,
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoły),
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła).

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych,
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń pielęgnacyjnych,
- przyznawanie i wypłacanie jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- przyznawanie i wypłacanie specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 Komunikat o zmianach
 

3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U, z 2014r.,

poz. 567)

-przyznawanie i wypłata zasiłku dla opiekuna.

 

4. Ustawy z dnia 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859)

- przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Wnioski GOPS -do pobrania
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach informuje, że na koordynatora do spraw dostępności powołana została Pani Dorota Szostakiewicz

tel. 83 3417051, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.