1079795.00 KWh

Energii wyprodukowanej

368.24 ton

CO2 mniej w atmosferze