143014.00 KWh

Energii wyprodukowanej

48.77 ton

CO2 mniej w atmosferze